อลูมิเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้าหมายเลข 1060

อลูมิเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้าหมายเลข 1060 1060
ส่วนผสมทางเคมี (Chemical Composition)
อลูมิเนียม (Al)  : 99.60 แมงกานีส (Mn)  : 0.03
ซิลิกอน (Si)  : 0.25 แมกนีเซียม (Mg)  : 0.03
เหล็ก (Fe)  : 0.35 วานาเดียม (V)  : 0.05
ทองแดง (Cu)  : 0.05 สังกะสี (Zn)  : 0.05
ไทเทเนียม (Ti)  : 0.03 อื่น ๆ  : 0.03

   
   
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ (Thermal Properties)
อุณหภูมิหลอมเหลว 657 C
อุณหภูมิแข็งตัว 646 C
สัมประสิทธิ์การขยายตัวที่ 20 องศาเซลเซียส 23.6 um/m.K
ปริมาตร 68x10-6 m3/m3.K
ความร้อนจำเพาะ 900 J/kg.K
ความสามารถในการนำความร้อน O temper 234 W/m.K
ความหนาแน่น 2.705 g/cm3

   
   
คุณสมบัติทางกล (Mechanical Properties)

temper Tensile Strength (Mpa) Yield Strength (Mpa) Elongation (%) Hardness (HB) Shear Strength (Mpa)

O
H12
H14
H16
H18


69
83
97
11
131


28
76
90
103
124


43
16
12
8
6


19
23
26
30
35


48
55
62
69
76

:> Temper (รายละเอียดเพิ่มเติม) ...

   
   
การนำไปใช้งาน (Application)
สามารถ นำไปใช้ ในการ ปรับปรุง คุณสมบัติ ความต้านทาน ต่อการกัดกร่อน และ การขึ้นรูปง่าย ตาม ความต้องการ ซึ่ง คุณสมบัติ ของ ความแข็งแรง จะลดลง เช่น อุปกรณ์ ในขบวนการที่ เกี่ยวกับ สารเคมี ภาพ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารเคมี
ภาพ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารเคมี
 
 
   
  top  
«

อลูมิเนียม (อะลูมิเนียม) บริสุทธิ์ในทางการค้า หมายเลข 1050

อลูมิเนียม (อะลูมิเนียม) บริสุทธิ์ในทางการค้า หมายเลข 1100

»