[ KMUTT ]
 
Help ให้ความช่วยเหลือสําหรับคุณ
[ back to Home ]

บทนํา
::> Netscape
การใช้ภาษาไทย   
การปรับ JavaScript   
การปรับ Style Sheets   
การปรับแต่งทั่วไป   
Internet Explorer
การใช้ภาษาไทย   
การปรับแต่งทั่วไป   
ปัญหา (Problem)
 
 
::> Netscape <::
การปรับแต่งทั่วไป <::

ในส่วนหัวข้อการปรับแต่งทั่วไป จะมีเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ให้กับผู้ใช้ ได้นําไปปรับแต่งเว็บบราวเซอร์ Netscape เพื่อการแสดงผล ของเว็บเพจได้ดีขึ้น เทคนิคนี้ คือ การปรับปุ่มแสดงแถบเครื่องมือให้เล็กลง เพื่อทําให้พื้นที่ การแสดงเว็บเพจเพิ่มขึ้น ..
ขั้นตอนการปรับแต่ง
1. คลิกที่เมนู Edit เลือกคําสั่ง Preferences
2. เลือกกลุ่ม Appearance
3. เมื่อคลิก Appearance แล้ว โปรแกรมจะแสดง Display Appearance ขึ้นมา ให้ท่านพิจารณาตรงส่วน Show Toolbars as ทําการปรับแต่ง ดังนี้
  ::> คลิกเลือก Pictures and Text (ปุ่มจะแสดงทั้งรูปและชื่อปุ่ม)
  ::> คลิกเลือก Pictures Only (ปุ่มจะแสดงเฉพาะรูป) ::>ให้ผู้ใช้เลือกส่วนนี้
  ::> คลิกเลือก Text Only (ปุ่มจะแสดงเฉพาะชื่อปุ่ม)
4. คลิก OK เพื่อยอมรับ
5. คลิกที่เมนู View เลือก Show เอาเครื่องหมาย ถูก ออกตรงส่วน Personal Toolbal
(ส่วนเวอร์ชั่นเก่า จะอยู่ที่เมนู View แล้วเลือก Hide Personal Toolbar)
  เท่านี้ท่านก็จะได้พื้นที่การแสดงผล ของเว็บเพจเพิ่มขึ้น โดยที่ปุ่มเครื่องมือ ที่สําคัญยังอยู่ครบ และ น่ารัก ด้วย..
<:: back next ::>

The WebPage Assisted Instruction for Aluminium
ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหการ
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
© 2000 The WebPage Assisted Instruction for Aluminium. All rights reserved.